Związek Rzemiosła Polskiego - nowy projekt w ramach POKL

Rozpoczął się projekt  „WKDS-spójność dialogu”, realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie regionalnym poprzez promocję, sesje konsultacyjne, szkolenia dla struktur Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych w całym kraju.