Prezes Zarządu Izby

dr inż. Krzysztof Orkisz

V-ce Prezes Izby

Mieczysaław Sas

V-ce Prezes Izby

Janusz Piątek