Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


 

Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy PIB ogłosili rozpoczęcie eliminacji do  XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie do startu”.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów nauki zawodu w rzemiośle.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

- regionalnym, który odbędzie się 11.04.2014r., o godz. 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jagiellońska 28, Kielce

- ogólnokrajowym (finał Konkursu)  15.05.2014r.  w Związku Rzemiosła Polskiego ul. Miodowa 14,  Warszawa.

Termin nadsyłania zgłoszeń na nasz adres upływa 31.03.2014 r.

 Serdecznie zapraszamy.