Komunikat w sprawie Konkursu BHP „Bezpiecznie od Startu”.

KOMUNIKAT

w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu  BHP  „Bezpiecznie od Startu”.

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji z przykrością informujemy, że  planowana XX edycja konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminach.

Ustalenie to wynika  z  trwającej pandemii koronawirusa, która zmusiła do zastosowania szeregu ograniczeń, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania.

Z oczywistych więc względów nie mogą być, w najbliższym czasie, organizowane eliminacje regionalne, które kończyłby finał w Warszawie. 

 

Sytuacja nadzwyczajna zmusza do podjęcia decyzji stawiającej zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych organizacyjnie, na pierwszym miejscu

Informujemy też, że w dogodnych już warunkach, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy podejmiemy prace organizacyjne, jednakże należy zakładać, że w tym roku Konkurs nie odbędzie się.