Ważniejsze informacje dotyczące Izby

W 1986 roku oddano do użytku budynek Domu Rzemiosła, w którym mieszczą się oprócz Izby, zrzeszone Cechy i inne podmioty gospodarcze. Zlokalizowane w budynku sale szkoleniowe, stwarzają warunki do realizacji zadań statutowych oraz przedsięwzięć z zakresu oświaty zawodowej.

Według ostatnio przeprowadzonych badań w zakładach jednostek wchodzących w struktury Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach jest zatrudnionych ponad 12 tysięcy osób.

W zrzeszonych zakładach program praktycznej nauki zawodu realizuje ponad 2800 uczniów pod nadzorem prawie 800 mistrzów. W ostatnich dwóch latach w Izbie średnio przeprowadza się w granicach 1300 egzaminów, w tym egzaminów mistrzowskich ponad 200.

Od wielu lat Izba współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden w Niemczech.